::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งตะโก ดินแดนแห่งหาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ หว้เสด็จในกรม ชมพระธาตุมุจรินท ::
 

 

oo@doae.go.th