::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งตะโก ดินแดนแห่งหาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ หว้เสด็จในกรม ชมพระธาตุมุจรินท ::
 
 

ѵͷ觵

 

ได้ปรากฏหลักฐานการสร้างเมืองนครศรีธรรมราช ว่าการสร้างเมืองสิบสองนักกษัตร
เป็นเมืองบริวาร ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ คือ เมืองชุมพร
ซึ่งมีศักดิ์เป็นเมืองตรีและเมืองขึ้นเล็ก ๆอีก 7 เมืองด้วยกัน คือ
เมืองปะทิว เมืองท่าแซะ เมืองเมลิวัน เมืองกระ (ปัจจุบัน คือ อำเภอกระบุรี)
เมืองระนอง เมืองหลังสวน และเมืองตะโก ต่อมาภายหลัง
ได้รวมเอาเมืองกำเนิดนพคุณ (คือ เมืองบางสะพานน้อย) เข้ามาด้วย

เมืองตะโก จึงได้ชื่อในประวัติศาสตร์ตั้งแต่บัดนั้น
และได้ถูกจัดให้เป็นหัวเมืองจัตวาชั้นเอก
และที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นทางผ่านของกองทัพที่ยกมาจากเมืองหลวง
ทั้งในสมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ดังปรากฏความตอนหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรี
เมื่อปีกุน เอกศก ล.ส.1137 (พ.ศ.2312)
พระเจ้ากรุงธนบุรี ได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรี
ยกทัพไปตีเมืองนครศรีธรรมราช มาถึงเมืองชุมพร
นายมั่นชาวเมืองชุมพรให้หาสมัครพรรคพวก จากเมืองชุมพรและเมืองตะโก
เข้าเป็นกองอาสาศึกและฝึกทหารที่เมืองตะโก บริเวณใกล้วัดธรรมถาวรในปัจจุบัน
ซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านเรียกว่า “ดอนหัดม้า”มีตาขุนเพชรเป็นหัวหน้า
และต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปีมะเส็ง สัปตศก จ.ศ.1147 (พ.ศ. 2328)
พม่าได้ยกทัพมาตีเมืองไทยทางระนอง เมืองกระ เมืองชุมพร เมืองตะโก และเมืองไชยา

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้พระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
ยกทัพเรือขึ้นบกที่ทัพชุมพร เพื่อช่วยเหลือหัวเมืองปักษ์ใต้
โดยเดินทัพผ่านเมืองตะโก เมืองหลังสวน ไปสู้รบกันที่เมืองไชยา
เมืองตะโก ถูกพม่าตีแตก และเผาทำลายจนสิ้นซาก
พร้อม ๆ กับเมืองชุมพร จึงเป็นเมืองที่ไร้ชื่อตลอดมา
จากหลักฐานที่ปรากฏ คนสุดท้ายที่รักษาเมืองตะโก คือ “หมื่นรามราชรักษา”
จนถึง พ.ศ. 2440 เมืองตะโก ได้ถูกลดฐานะลงเป็นตำบลขึ้นกับเมืองสวีตลอดมา

เมื่อปี พ.ศ. 2518 นายประมวล กุลมาตย์ ส.ส.เมืองชุมพร
ได้เสนอเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทย
เพื่อขอยกตำบลตะโก ตำบลปากตะโก และตำบลทุ่งตะไคร
ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอทุ่งตะโก และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ
เล่มที่ 93 ตอนที่ 106 เรื่องแบ่งท้องที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ตั้งเป็นกิ่งอำเภอทุ่งตะโก ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2519
ในสมัย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2534

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ӹѡҹɵͷ觵⡨ѧѴ
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโทรศัพท์ 077-536-063
E-mail:thungthagoo@doae.go.th

©
2008 Aggienan 12 Dec 2008