::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งตะโก ดินแดนแห่งหาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ ไหว้เสด็จในกรม ชมพระธาตุมุจรินทร์ ::
 
 
 

ข้อมูลการเกษตรอำเภอทุ่งตะโก

 
ตำบล
พื้นที่
ทั้งหมด
พื้นที่
เกษตร
ครัวเรือน เกษตรกร
พื้นที่ทำการเกษตร แยกตามชนิดพืช
ทุเรียน
เงาะ
มังคุด
ลองกอง
ปาล์มฯ
ยางพารา
มะพร้าว
กาแฟ
พืชอื่น
พื้นที่
สาธารณะ
ตะโก
79,375
55,333
2,002
10,394
700
2,310
948
11,053
18,487
450
651
2,887
24,042
ช่องไม้แก้ว
57,813
47,476
1,725
6,083
344
2,542
1,445
7,850
23,648
1,963
1,012
2,003
10,337
ทุ่งตะไคร
39,113
32,543
1,433
2,237
471
1,316
197
11,503
8,721
1,330
-
2,480
6,570
ปากตะโก
33,075
16,671
987
116
-
-
-
4,662
2,840
3,272
-
3,166
16,404
รวม
209,376
152,023
6,147
18,830
1,515
6,168

2,590

37,068
53,696
7,015
1,663
10,536
57,353
     

 

     
         
         

 

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโทรศัพท์ 077-536-063
E-mail:thungthagoo@doae.go.th

©
2008 Aggienan 12 Dec 2008