::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งตะโก ดินแดนแห่งหาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ ไหว้เสด็จในกรม ชมพระธาตุมุจรินทร์ ::
   
 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

         
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลโลยีการเกษตรประจำตำบลช่องไม้แก้ว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 

 

 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
นายอรชุน ไชยศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
   
 
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งตะไคร
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 
   
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
นางสาวศิวพร ปิ่นแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
   
 
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลโลยีการเกษตรประจำตำบลตะโก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 
   
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
นายวิมล บัวชาวเกาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
 
   
 
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลโลยีการเกษตรประจำตำบลปากตะโก
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ปากตะโก อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร
 
   
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
นางสาวพิมล ชะนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
 
     
 
 
 

 

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพรโทรศัพท์ 077-536-063
E-mail:thungthagoo@doae.go.th

©
2008 Aggienan 12 Dec 2008