ประกันรายได้ข้าวงวด13 “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างแล้ว ข้าวเปลือกเจ้ารับสูงสุด แม้ราคาส่วนต่างจะลดลง ตามด้วย “ข้าวเปลือกหอมมะลิ”


ประกันรายได้ข้าวงวด13 “พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างแล้ว ข้าวเปลือกเจ้ารับสูงสุด แม้ราคาส่วนต่างจะลดลง ตามด้วย “ข้าวเปลือกหอมมะลิ”
มติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. – 6 ม.ค.2565 จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว แต่การจ่ายส่วนต่างน้อยลงจากงวดก่อน หลังราคาข้าวเปลือกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมซึ่งมีนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 13 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 11,292.32 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,707.68 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 10,905.67 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 3,094.33 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 9,936.27 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,063.73 บาท
ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 8,244.65 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 1,755.35 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 9,802.09 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 2,197.91 บาท
ดังนั้นเกษตรกรชาวนาจะได้รับเงินส่วนต่าง สำหรับผู้เก็บเกี่ยวล่าสุดตรงกับงวดที่ 13 จะมีชาวนาได้สูงสุด คือ

ข้าวเปลือกเจ้า 52,660.50 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลิ 51,907.52 บาท
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 49,509.28 บาท
ข้าวเปลือกเหนียว 35,166.56 บาท
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 26,593.25 บาท
ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 หลักการ ยังเช่นเดิมกับ 2 ปีที่ผ่านมา คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลาง ก็เท่ากับประกาศวันที่ 7 ตรงกับวันศุกร์ แล้ว 8-9 ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นนับไป 3 วันก็ช่วงสัปดาห์หน้าเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกรชาวนา ดูน้อยลง

22ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์

ความคิดเห็น

กำลังใช้งานเขียนความคิดเห็น…