::ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอทุ่งตะโก ดินแดนแห่งหาดทรายงาม น้ำตกสวย รวยผลไม้ ไหว้เสด็จในกรม ชมพระธาตุมุจรินทร์ ::

   
 
 
  แนะนำสำนักงาน
  เกี่ยวกับอำเภอ
  อัตรากำลัง
  ข้อมูลการเกษตร
  แผนการปฏิบัติงาน
  แผนพัฒนาตำบล
  รายงานการประชุม
  สถาบันเกษตรกร
  วิสาหกิจชุมชน
  ศูนย์เรียนรู้ฯ
  ศูนย์บริการฯ
  การจัดการความรู้
  แหล่งท่องเที่ยว
  เสนอ/ติชม/พุดคุย
 
               

หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ
 
Link เกษตรชุมพรหาดอรุโณทัย

น้ำตกคลองเพรา / ทับช้าง

ศาลกรมหลวงชุมพร

สวนนายดำ 

"เกษตรทุ่งตะโก" ติดตามเยี่ยมเยียนแปลงพยากรณ
์การระบาดศัตรูพืช ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตำบลทุ่งตะไคร หมู่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


........................................................................................................................
“เกษตรทุ่งตะโก” อบรมเกษตรกรปรับพฤติกรรม
การใช้สารเคมี เน้นการใช้สารเคมีและการป้องกัน รวมทั้งสารเคมีที่ห้ามใช้ทางการเกษตร และมาตรการ 3 สารที่ต้องควบคุม
ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
........................................................................................................................
“เกษตรทุ่งตะโก” แนะเกษตรกร ใช้แอพพลิเคชั่น 
“DOAE Farmbook” 
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
.........................................................................................................................

“เกษตรทุ่งตะโก” ร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรจังหวัดชุมพรสัญจร ครั้งที่ 8

.........................................................................................................................

“เกษตรทุ่งตะโก” รวมพลัง สมาชิก ศดปช. 
จัดทำฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

 


กรมหมอดินปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินใหม่
เป็นห่วงกล้าพันธุ์ยางปีหน้า
แนะวิธีผลิตรับรอง AEC
กระทรวงเกษตรฯ ตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรฯ ผุดแนวคิด สมุดทะเบียนเกษตรกร
คำแนะนำผู้ประกอบการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า
เลี้ยงหมูหลุม ได้ประโยชน์มากกว่าที่คิด
เทคนิคผลิต 'ยางก้อนถ้วย' คุณภาพ
ทิศทางพัฒนายางพาราไทยสู่ความเป็น"สุดยอดยางโลก

 


ัฐดึงข้อมูลเกษตรกรลงบัตรประชาชน
ฟื้นฟูแหล่งน้ำภาคใต
อย่า!! กรีดยางต้นเล็ก
คุมเข้มสินค้าพืช 16 ชนิดไปอียู
่ จดทะเบียนวิสากิจชุมชนปี54เข้ม! ต้องแนบแผนประกอบการ
การดูแลสวนหลังน้ำท่วม
กรมวิชาการเกษตร ออกโรงเตือนเจ้าของสวนทุเรียนอย่าชิงสุก ก่อนห่าม ตัดผลอ่อนขาย
เกษตรฯจับมือห้างโลตัสขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
การลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมัน

 

 

 

 

นายไชยรัตน์ ศรีท่าซอม
เกษตรอำเภอทุ่งตะโก

สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
เลขที่ 100 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร โทรศัพท์ 077-536-063
E-mail:tungthagoo@doae.go.th


Update 15 May 2019